Beste Halhuurder en winterlid,
Helaas moeten we mededelen dat de volgende maatregelen ook gelden voor ons tennispark van 15 december tot 19 januari;
– Er mag in de blaashal niet meer getennist worden.
– Buiten mag er getennist worden met het maximaal aantal van 2 personen per baan.
Het zijn harde maatregelen, die de samenleving en ook ons tennispark raken. Maar het is nodig, want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen krijgen we het virus onder controle.
Met sportieve groet,
De Tosscommissie