In onze laatste mail hebben wij u verteld dat we bezig waren om een plan op te stellen en deze voor te leggen aan de gemeente. Dit omdat de Knltb na de persconferentie toch andere richtlijnen had gemaakt dan we hadden gehoopt. Daarin werd duidelijk dat er niet gedubbeld mocht worden op ons park.

Wij hebben ons hier niet bij neergelegd omdat er veel mensen alleen willen/kunnen dubbelen. Vandaag hebben wij gesproken met de Strategisch Beleidsadviseur Veiligheid van de gemeente Soest. Goed nieuws, er mag vanaf morgen weer gedubbeld worden!Wij willen wederom de nadruk leggen op 1,5 meter afstand, deze maatregel moet ook nageleefd worden tijdens het dubbelen.

Sinds 11 mei hebben wij al een aantal van jullie op het park mogen ontvangen, leuk om te zien dat er met plezier weer getennist kan worden! Ook goed om te zien dat de regels serieus worden nageleefd.

We zijn wij te bereiken van 12.00uur t/m 17.00uur voor telefonische reserveringen.