Tennispark de Toss 2002

Hiernaast zie je een luchtfoto van Tennispark de Toss uit 2002. Je ziet duidelijk dat de tennispark destijds slechts vijf tennisbanen had en een oefenbaan. Ook kan je zien dat baan een tot en met vier opgedeeld was in twee banen naast elkaar en een wandelpad met baanverlichting als scheiding.

Tennispark de Toss - 23 maart 2002

Tennispark de Toss 2007

In het jaar 2007 was de start van drie extra banen (baan vijf tot zeven). Het verzoek om het tennispark uit te breiden met drie tennisbanen en een blaashal, was op 26 november 2001 ingediend door Piet Smeeing. Reden voor uitbreiding was wegens het toenemende aantal leden, om een rendabel tennispark te realiseren en om de tennissport bij jong en oud te promoten.

In 2004 is uiteindelijk de vergunning en vrijstelling verleend door het College van B&W.

Tennispark de Toss - 23 maart 2007

Tennispark de Toss 2008

In 2008 zie je het begin van de huidige situatie. Baan een tot en met vier zijn niet meer verdeeld en ook de verlichting zijn verzet naar de buitenkant van de baan.

Tennispark de Toss - 23 maart 2008

Tennispark de Toss 2009

Het jaar 2009 staat in het teken van de komst van de Winterhal (die overgenomen is van de tennisvereniging De Harskamp?)

Tennispark de Toss - 23 maart 2009

2017 tot en met nu

Tennispark de Toss - 2017