Beschermen van uw privacy

Dit is de privacyverklaring van Tennispark de Toss, gevestigd te Bossstraat 102 3766 AJ Soest , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55843190, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: tennisparkdetoss@gmail.com. 

1. Identiteit

Tennispark de Toss
Bossstraat 102
3766 AJ Soest
tennisparkdetoss@gmail.com
035-601 7278

2. Doel van verzamelde gegevens

A. Uitvoering van een overeenkomst

Als u lid wordt bij Tennispark de Toss hebben wij uw gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:

 1. Lidmaatschap
  Om te onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst verzamelen wij u NAW gegevens, telefoonummer, e-mailadres, bankgegevens, pasfoto en het lidmaatschapsnummer van het KNLTB. Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur en zijn alleen door de ledenadministrateur, penningmeester en secretaris in te zien. Daarnaast zijn deze gegevens inclusief een profielfoto bekend bij de KNLTB.

B. Marketingdoeleinden

Naast het verzamelen van persoonsgegevens over de uitvoering van een overeenkomst verzamelen we gegevens voor marketingdoeleinden.

We delen informatie over het gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Overige gegevens die we kunnen verzamelen voor marketingdoeleinden zijn uw naam en uw e-mailadres. Deze worden niet in ‘het geheim’ verzameld, maar hier wordt duidelijk om gevraagd bijvoorbeeld in ruil voor een stuk informatie.
Derden: Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van het programma Mailchimp. Onze mailinglijsten worden dan ook in hun database opgeslagen.

3. Derden (ontvangers van persoonsgegevens)

Tennispark de Toss deelt persoonsgegevens niet met derden gedeeld met uitzondering van noodzakelijke gegevens voor de externe tennisleraar zijnde naam en telefoonnummer en webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website. Gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De volgende partijen zijn hierbij van toepassing:

 • KNLTB
  Voor uw lidmaatschap bij de KNLTB.
 • Mailchimp
  Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van het programma Mailchimp. Onze mailinglijsten worden dan ook in hun database opgeslagen.
 • WebsiteMakers.nl
  De website en back-ups van de website worden gehost bij websitemakers.nl. Als u een formulier van de website gebruikt, worden die gegevens opgeslagen op de servers van Websitemakers.nl.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4. Informatie voor bezoekers, gebruikers en klanten

Beveiliging
tennisparkdetoss.nl heeft een SSL-certificaat en biedt bezoekers hiermee maximale veiligheid bij het doen van het versturen van gegevens via formulieren. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij maken back-ups van om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

E-mail & Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het  moment van schrijven aan ons is verstrekt. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Tennispark de Toss.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u het vermoeden dat wij uw (persoons)gegevens misbruiken? Wij willen u vragen ons hierop attent te maken zodat wij onze processen omtrent gegevensverwerking, indien nodig, kunnen aanpassen. Wij zijn daarnaast verplicht om u erop te attenderen dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Duur van de opslag
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Uw persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden opgeslagen gedurende de periode dat men aangemeld is.

5. Cookies TennisparkdeToss.nl

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze informatie wordt dus op uw eigen computer opgeslagen en absoluut niet in onze eigen database.

Cookies van TennisparkdeToss.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse en advertentie doeleinden.

Tennispark de Toss gebruikt Google Analytics (geanonimiseerd) om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. We hebben Google Analytics ingericht volgens de eisen van de AVG en delen dan ook geen gegevens met andere Google diensten.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die advertenties aan je vertonen op basis van de pagina’s die je bezocht op deze website. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden. Kijk voor meer informatie op http://www.youronlinechoices.com/be-nl.

6. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, vragen wij u een email te sturen naar onderstaand emailadres:
Bossstraat 102
3766 AJ Soest
tennisparkdetoss@gmail.com
035-601 7278